Això de què va?

El terme 'imperi amic' va néixer un estiu, entre amics. Defineix la grandesa de la comunitat, aquest esperit que ens uneix i que dóna la sensació de tenir i pertànyer. Quelcom molt gran.

Imperi Amic neix amb la voluntat d'experimentar fugint d'allò considerat normal.

A continuació les definicions, per separat:

--- ---

imperi


[s. XIV; del ll. imperium 'ordre, manament, poder, sobirania']

m Acció d'imperar. L'imperi de la voluntat en les accions humanes. L'imperi de la llei. 

Dignitat d'emperador. 

Espai de temps que dura el govern d'un o més emperadors. 

Autoritat superior i suprema, en consideració a l'estat que l'encarna, equivalent a sobirania. 

HIST Estat o estats sotmesos a un emperador. 
imperi colonial Cadascun dels conjunts de territoris colonitzats per diverses potències europees i sotmesos a llur sobirania. 

HIST DR Administració de justícia en el sentit de jurisdicció, amb facultats no solament per a declarar el dret, sinó també per a portar a execució les sentències donades. 

mer imperi Imperi que afectava els procediments que duien aparellada la pena de mort, pèrdua o mutilació de membres, bandejament i altres de gravetat. 

mixt imperi Facultat de decidir en causes civils, contencioses governatives i en les criminals que duien aparellades penes lleus. 

valer un imperi fig Valer molt.
p ext La seva col·laboració val un imperi.

--- ---
amic/amiga

[s. XIII; del ll. amīcus, -a, -um, íd.]

adj i m i f Unit per l'amistat amb algú, que sent amistat envers algú. Són vells amics. Persones amigues. 

adj i m i f Que té afecció per algú o per alguna cosa. Amic dels ocells. 
Partidari d'algú o d'alguna cosa. Els amics del govern. 
Dit de la persona que afavoreix algú o alguna cosa. Els amics de les arts. 

m i f Amant. 

adj Que mostra afecció, no hostil; favorable, propici. Una paraula amiga.

Entrades populars d'aquest blog

Introducció - De 北京 a Москва en tren (passant per Улаанбаатар)

De Sol a Sol

Cultura